Affectieschade

Wanneer uw dierbare komt te overlijden kunt u vanaf 1 januari 2019 een smartengeld vergoeding ontvangen voor het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste, als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Slachtoffers konden zelf natuurlijk al wel aanspraak maken op smartengeld, maar nu hebben ook de naaste recht op een smartengeld vergoeding.

Ander soort letsel?
Neem contact op!

Contact opnemen

Heeft u ander soort letsel opgelopen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wellicht kunnen wij iets betekenen voor u. Bekijk ook het verschil met een advocaat letselschade in Rotterdam en wat de voordelen van Latent Letselschade zijn als jurist in plaats van advocaat.