Affectieschade

Wanneer uw dierbare komt te overlijden kunt u vanaf 1 januari 2019 een smartengeld vergoeding ontvangen voor het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste, als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Slachtoffers konden zelf natuurlijk al wel aanspraak maken op smartengeld, maar nu hebben ook de naaste recht op een smartengeld vergoeding.