Bedrijfsongevallen en beroepsziekte

Helaas komt het vaak voor dat er ongevallen op de werkvloer ontstaan waarbij er letsel wordt opgelopen. Dit kan komen doordat er geen juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen of doordat er geen juiste instructies worden gegeven die nodig zijn om te voorkomen dat er een bedrijfsongeval ontstaat.

De werkgever heeft een zorgplicht. Bij ernstige ongevallen is de werkgever verplicht de Inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) in te schakelen. Zij maken een rapport op, welke van belang kan zijn voor het beoordelen van de aansprakelijkheid en dus voor uw schadevergoeding.

Naast het verhalen van uw schade kunnen wij u ook helpen om bij uw eigen werkgever of bij een andere werkgever te re-integreren.

De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor een beroepsziekte, zoals RSI, OPS, overspannenheid, burn-out, huidziekten of blootstelling aan asbest (mesothelioom). Er zijn regels omtrent de veiligheid en gezondheid opgesteld in de Arbowetgeving. Hier dient de werkgever zich aan te houden. Ook hier heeft de werkgever een zorgplicht.

Ander soort letsel?
Neem contact op!

Contact opnemen

Heeft u ander soort letsel opgelopen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wellicht kunnen wij iets betekenen voor u. Bekijk ook het verschil met een advocaat letselschade in Rotterdam en wat de voordelen van Latent Letselschade zijn als jurist in plaats van advocaat.