Letselschade & whiplash

Letselschade & whiplash

Letselschade whiplash

Letselschade bij een whiplash kunt u verhalen op de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeluk waarbij u de whiplash heeft opgelopen. Een whiplash kan ontstaan als u uw hoofd ineens heel hard naar voren, naar de zijkant of juist naar achteren beweegt. Hierdoor rekken de banden en spieren uit, wat tot spierscheurtjes kan lijden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een aanrijding. Klachten kunnen lang aanhouden bij een whiplash. Voorbeelden van klachten naast nekklachten zijn hoofdpijn, vermoeidheid, rugpijn in uw onderrug, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en stemmingswisselingen.

Vergoeding letselschade whiplash

Een vergoeding voor uw letselschade bij een whiplash kunt u claimen met behulp van Latent Letselschade. De persoon die het ongeluk heeft veroorzaakt is namelijk aansprakelijk. U dient aan te tonen dat de andere persoon verantwoordelijk is voor het ongeluk. Latent Letselschade kan u daar uitstekend in bijstaan. Wij nemen u al uw zorgen uit handen en stellen de tegenpartij aansprakelijk voor uw schade. Wordt de schade door de tegenpartij erkent, dan zetten wij het traject voort. Ook de discussie omtrent de aansprakelijkheid gaat Latent Letselschade niet uit de weg. U kunt er van op aan dat wij ons tot het uiterste inspannen om voor u een positief resultaat te behalen.

Welke kosten kan ik verhalen?

Na het ongeval is het van belang om u zoveel mogelijk in de positie te brengen, als u had voor het ongeval. Bij een whiplash kunt u tal van kosten maken, die u zonder whiplash niet had gemaakt. De meest duidelijke kosten zijn medische kosten als u voor behandeling naar uw huisarts of naar het ziekenhuis gaat. Andere mogelijkheden zijn kosten voor vervoer naar het ziekenhuis, het mislopen van inkomsten omdat u niet kunt werken vanwege de pijnklachten, extra hulp die u krijgt in het huishouden omdat u de taken niet meer kunt uitvoeren vanwege het letsel, de annuleringskosten voor uw vakantie, smartengeld en nog meer. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële (emotionele) schade die u heeft geleden. Door een whiplash heeft u immers te maken met pijnklachten, waardoor u minder van het leven zult genieten dan eerst.

Bewijslast

Na het ongeval is het verstandig om niet al te lang te wachten met een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost. Hoe langer u namelijk wacht, hoe meer discussie er kan ontstaan over de vraag of de klachten wel het gevolg zijn van het ongeval.

Hou daarnaast goed uw uitgaven bij. Welke kosten maakt u na het ongeval, die u zonder ongeval niet had gemaakt? Zorg te allen tijde dat u alle bonnetjes bewaart en het is eveneens verstandig alle geleden schade op te schrijven. Het is makkelijker vanaf het begin goed bij te houden wat de schadeposten zijn, dan achteraf te moeten gaan nazoeken welke uitgaven er nu precies zijn gedaan.

Schakel altijd juridische hulp in

Om er zeker van te zijn dat u krijgt waar u recht op heeft als slachtoffer, is het verstandig om altijd juridische hulp in te schakelen. Neem na het ongeluk zo snel mogelijk contact op met Latent Letselschade. Wij zijn gespecialiseerd in letselschade en staan u in het gehele traject bij. Zo bent u er van verzekerd dat u alle (onvoorziene) kosten ook daadwerkelijk vergoed krijgt.

Hoogte schadevergoeding

Van te voren is het lastig om te zeggen hoe hoog het bedrag wordt dat u uitgekeerd krijgt. Dat is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, de gevolgen die het ongeluk heeft voor uw toekomst en de duur van het herstel. Wanneer u bent hersteld of wanneer er geen verder herstel meer mogelijk is, kan het uit te keren bedrag vastgesteld worden.

Voordelen Latent Letselschade

U heeft verschillende voordelen als u een beroep doet op Latent Letselschade. Niet alleen hebben wij ons gespecialiseerd in letselschade, ook heeft u een voordeel bij het inschakelen van een jurist in plaats van een advocaat (lees hier het verschil tussen een jurist en advocaat letselschade Rotterdam). Tevens zullen wij uw schade zo nauwkeurig mogelijk berekenen, zodat wij het maximale voor u uit de schadeclaim halen. Bovendien werken wij in bijna alle gevallen kosteloos voor u. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op


Ander soort letsel?
Neem contact op!

Contact opnemen

Heeft u ander soort letsel opgelopen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wellicht kunnen wij iets betekenen voor u. Bekijk ook het verschil met een advocaat letselschade in Rotterdam en wat de voordelen van Latent Letselschade zijn als jurist in plaats van advocaat.