Medische fouten

Dit is een fout gemaakt door een medische behandelaar. Niet elke vergissing is ook een fout. Vastgesteld dient te worden of een medische behandelaar zich aan de protocollen voor behandelingen heeft gehouden en of u goed geïnformeerd bent over eventuele complicaties/risico’s van een behandeling (‘informed consent’). Een toerekenbare fout is vaak niet eenvoudig vast te stellen, maar heeft wel grote gevolgen voor u.

Ook kunnen wij een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege tegenover de medische behandelaar. Dit geeft geen recht op schadevergoeding, maar de medische behandelaar kan wel een waarschuwing, een berisping of een geldboete opgelegd krijgen en daarnaast een tijdelijk of blijvend verbod om zijn beroep uit te oefenen.