Productaansprakelijkheid

Het gebruik van een gebrekkig product kan letsel doen ontstaan. Dit is productaansprakelijkheid. Er kunnen hiervoor verschillende partijen worden aangesproken, zoals de verkoper, de fabrikant, de pseudoproducent en de importeur.

Voorbeelden hiervan zijn een fiets waar het stuur vanaf breekt, waardoor u letsel op loopt. Of een frisdrankfles die in het gezicht ontploft, waardoor er aangezicht letsel ontstaat.