Shockschade

Onder bepaalde omstandigheden bestaat er het recht op vergoeding van shockschade. Als er sprake is van een ernstig ongeval wat u heeft gezien of waar u kort na het ongeval mee wordt geconfronteerd dan kunt u daardoor ernstige psychische klachten oplopen. Doordat u deze psychische klachten heeft opgelopen, bestaat er het recht hier een vergoeding te ontvangen.