Mw. Mr. L.M. (Lisanne) Raposo

Letselschadejurist

Toen ik met mijn studie Rechtsgeleerdheid ben gestart aan de Erasmus Universiteit, is al vrij snel de interesse gewekt voor het aansprakelijkheidsrecht, en in het bijzonder voor letselschade. Het leek mij ontzettend interessant om slachtoffers die letselschade hebben opgelopen juridisch te ondersteunen en zo veel mogelijk te ontzorgen tijdens hun proces. Om die reden ben ik in 2016 als jurist bij Slachtofferhulp Nederland aan de slag gegaan, waar ik ervaring heb opgedaan bij onder andere het opstellen en onderbouwen van schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces.

Na bij Slachtofferhulp gewerkt te hebben, ben ik op opdrachtbasis bij meerdere verzekeringsmaatschappijen aan de slag gegaan. Daar heb ik mijn kennis op het gebied van onder andere verkeersschades vergroot, zodat ik ook verkeersslachtoffers op de juiste wijze zou kunnen helpen.

Inmiddels werk ik met veel plezier bij Latent Letselschade en zie ik elke dag weer als een uitdaging om slachtoffers zo goed mogelijk te ontzien door voor de juiste, persoonsgerichte aanpak te gaan. Het is van groot belang om de juiste begeleiding te krijgen tijdens een moeilijke tijd, waar al veel op je af kan komen. Op juridisch vlak zal ik alles op alles zetten om uw recht te behalen bij de wederpartij. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over het proces inhoudelijk, zodat u weet waar u aan toe bent en een plan van aanpak in samenspraak tot stand kan komen voor het beste resultaat.