Vrijwilliger

Vrijwilliger

Werkt u als vrijwilliger? Dan kunt u de “werkgever” ook aansprakelijk stellen voor letsel ontstaan op de werkvloer.
De “werkgever” heeft ten aanzien van vrijwilligers een zorgplicht die – onder omstandigheden – even ver reikt als ten aanzien van werknemers.
Hierover heeft de Hoge Raad zich uitgelaten.

Heeft u dus letsel als vrijwilliger opgelopen op de werkvloer? Neem contact met ons op!
www.latentletselschade.nl

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3142


Ander soort letsel?
Neem contact op!

Contact opnemen

Heeft u ander soort letsel opgelopen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wellicht kunnen wij iets betekenen voor u. Bekijk ook het verschil met een advocaat letselschade in Rotterdam en wat de voordelen van Latent Letselschade zijn als jurist in plaats van advocaat.