Vrijwilliger

Vrijwilliger

Werkt u als vrijwilliger? Dan kunt u de “werkgever” ook aansprakelijk stellen voor letsel ontstaan op de werkvloer.
De “werkgever” heeft ten aanzien van vrijwilligers een zorgplicht die – onder omstandigheden – even ver reikt als ten aanzien van werknemers.
Hierover heeft de Hoge Raad zich uitgelaten.

Heeft u dus letsel als vrijwilliger opgelopen op de werkvloer? Neem contact met ons op!
www.latentletselschade.nl

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3142